Sport

Sport

Patent Strzelecki

Patent strzelecki jest dokumentem potwierdzającym zdolność do uprawiania sportów o charakterze strzeleckim. Wydawany jest w 3 dyscyplinach: pistolet, karabin, strzelba.

Patent strzelecki uprawnia do:

 • Uprawiania strzelectwa w dyscyplinie, w której został wydany,
 • Ubiegania się o wydanie licencji zawodniczej pzss,
 • Ubiegania się o uzyskanie licencji sędziego strzelectwa sportowego,
 • Ubiegania się o wydanie pozwolenia na broń do celów sportowych, na podstawie przepisów o broni i amunicji.

Aby uzyskać patent strzelecki należy:

 • Ukończyć 18 rok życia,
 • być członkiem klubu sportowego, posiadającego licencję klubową PZSS przez co najmniej 3 miesiące,
 • zdać egzamin stwierdzający kwalifikacje niezbędne do uprawiania sportu strzeleckiego z wynikiem pozytywnym.
 • Złożyć poprawnie wypełniony wniosek o nadanie patentu

Egzamin na patent strzelecki
Składa się z części teoretycznej i praktycznej.

Kosz przystąpienia do egzaminu wynosi 400 zł ( niezależnie od ilości zdawanych dyscyplin).

Na egzaminie należy mieć ze sobą poprawnie wypełniony wniosek o nadanie pantetu wraz z zaświadczeniem lekarza medycyny sportowej o stanie zdrowia umożliwiającym bezpieczne uprawianie strzelectwa sportowego.

Część teoretyczna jest przeprowadzana w formie testu składającego się z 10 pytań. Obejmuje sprawdzenie znajomości z zakresu:

 1. Obowiązującej ustawy o broni i amunicji oraz przepisów wydanych na jej podstawie,
 2. Zasad bezpieczeństwa przy posługiwaniu się bronią sportową
 3. Regulaminów strzeleckich
 4. Budowy, zasad działania i danych technicznych broni do celów sportowych
 5. Znajomości przepisów kodeksu karnego dotyczących przestępstw związanych z bronią

Część praktyczna jest przeprowadzana na strzelnicy. Osoba ubiegająca się o więcej niż jedną dyscyplinę musi zdać część praktyczną osobno dla każdej z nich. 

Część praktyczna obejmuje:

 1. Sprawdzenie przestrzegania regulaminu strzelnicy, 
 2. Sprawdzenie umiejętności prawidłowego rozkładania i składania broni, ładowania amunicją i rozładowywania oraz zabezpieczania i odbezpieczania, a także postępowania w przypadku jej niesprawności.
 3. Sprawdzian strzelecki z użyciem wylosowanego rodzaju broni.

Chcesz być na bieżąco?

Zapisz się do newslettera, a my przypomnimy Ci o zawodach klubowych oraz powiadomimy o najważniejszych aktualnościach.

Partnerzy

Alfa Charlie
OtoSushi
Powerade
Top Gun
Strzelnica
Broń Janki
Samorząd Województwa Mazowieckiego
Elijako-al
M. St. Warszawa
Legia Warszawa Sekcja Kolarska
Coca Cola
Sejfy
Comp