Sport

Sport

Sport strzelecki

Strzelectwo sportowe, którym głównie zajmuje się nasza sekcja, to dyscyplina sportu polegająca na współzawodnictwie w strzelaniu do stojącej tarczy lub ruchomego celu.

Sport strzelecki realizowany jest w trzech dyscyplinach: 

 1. broń długa (karabin)
 2. broń krótka (pistolet)
 3. strzelba gładkolufowa (rzutki)

W każdej dyscyplinie rozgrywane są różne konkurencje strzeleckie:

1. Karabin – zawodnicy biorący udział w strzelaniach z karabinu są ubrani w specjalne stroje składające się z kurtki, spodni, butów i rękawicy, parametry każdej części garderoby oraz każdego rodzaju używanej broni ściśle określają przepisy Międzynarodowej Federacji Strzelectwa Sportowego (ISSF).

 • Karabin pneumatyczny (Kpn); zawodnicy oddają strzały w pozycji stojącej do tarcz ustawionych w odległości 10 m. Zależnie od kategorii (kobiety lub mężczyźni, juniorzy lub seniorzy) są to najczęściej cztery serie lub sześć serii po dziesięć strzałów. Czas konkurencji jest tak ustalony, aby na jedną serię zawodnik miał około 15 min plus 15 min na serię próbną.
 • Karabin sportowy/dowolny (mały kaliber) leżąc (Ksp/Kdw); zawodnicy oddają strzały do tarcz umieszczonych w odległości 50 m. Oddawanych jest zazwyczaj 60 strzałów plus seria próbna w czasie 1 godz. 15 min, kaliber 5,6 mm. Strzały oddawane są w pozycji leżącej, a w stabilizacji postawy pomaga specjalny pas przytwierdzony z jednej strony do broni, a z drugiej zamocowany między łokciem a barkiem na stroju strzelca. Nie używa się mechanicznych stabilizatorów, zawodnik opiera broń jedynie na swoich rękach.
 • Karabin sportowy/dowolny trzy postawy (3 × 20 i 3 × 40); zawodnicy strzelają w trzech różnych pozycjach. Najpierw w pozycji leżącej, następnie w pozycji stojącej, a na końcu w klęczącej. Do strzelania używa się karabinu sportowego/dowolnego (na 50 m) lub karabinu standardowego (na 300 m). Liczba serii w każdej postawie waha się od 1 do 4. Przed każdą postawą zawodnicy mają osobne tarcze na strzały próbne. Czas trwania konkurencji zależny jest od liczby serii w każdej postawie.
 • Karabin standardowy leżąc (Kst); strzały oddawane są na odległość 300 m z broni większego kalibru (do 8 mm) niż w innych strzelaniach. W konkurencji oddawanych jest 60 strzałów (po 10 do tarczy) w czasie 1 godz. 15 min.

2. Pistolet – zawodnicy nie potrzebują specjalnego stroju, obecnie przepisy nakazują start w luźnym stroju sportowym i butach przed kostkę. Broń również musi spełniać standardy ISSF, gdyż przed każdym strzelaniem na zawodach przechodzi ona kontrolę techniczną.

 • Pistolet pneumatyczny (Ppn)
  Podobnie jak w karabinku pneumatycznym tarcza (o znacznie większych rozmiarach niż w karabinku) ustawiona jest w odległości 10 m. Czasy konkurencji i liczba oddawanych strzałów są identyczne jak w karabinku pneumatycznym. Stosuje się również taką samą amunicję.
 • Pistolet dowolny 50 m (Pdw)
  Konkurencja oficjalnie rozgrywana tylko wśród mężczyzn. Oddaje się 60 strzałów, ocenianych w ciągu 2 godzin. Do broni używa się takiej samej amunicji jak do karabinu sportowego (5,6 mm, boczny zapłon).
 • Pistolet sportowy 25 m (Psp)
  Strzelanie odbywa się w dwóch częściach, dokładnej i szybkiej. W pierwszej części zawodnicy oddają 6 serii po 5 strzałów, na każdą jest 5 minut. W części szybkiej zawodnicy oddają 30 strzałów w 6 seriach. Tym razem zawodnik ma na każdy strzał 3 sekundy. Na ten czas tarcza ustawiana jest prostopadle do linii strzału lub zaświeca się zielone światło. Przy każdym pojawieniu się celu zawodnik może oddać tylko jeden strzał. Amunicja – 22 lr (5,6 mm, boczny zapłon).
 • Pistolet centralnego zapłonu 25 m (Pcz) (mężczyźni)
  Konkurencja wygląda identycznie jak pistolet sportowy, różni się jedynie używaną bronią. Pistolet centralnego zapłonu ma znacznie większy kaliber (7,62 mm–9,65 mm) niż pistolet sportowy.
 • Pistolet szybkostrzelny 25 m (Psz) (mężczyźni)
  Konkurencja podzielona jest na dwie takie same części po 30 strzałów każda. W każdej części jest 6 pięciostrzałowych serii. Te 6 serii połączone jest na 3 pary. W każdej parze czas na strzelenie serii jest różny. W pierwszej parze zawodnik ma 8 s na wystrzelenie jednej serii, w drugiej ma na serię 6 s, a w trzeciej tylko 4 s. W tej konkurencji każdy strzał jest oddawany do osobnej tarczy. Oznacza to, że w czasie wystrzeliwania serii zawodnik musi przesuwać celownik pistoletu ze środka jednej tarczy na następną. Tak jak w pistolecie sportowym możliwość oddawania strzałów sygnalizowana jest przez zielone światło odpowiedniego urządzenia lub obrócenie tarcz w kierunku zawodnika.
 • Pistolet standardowy 25 m (Pst) (mężczyźni)
  Konkurencja podzielona jest na 3 części. W każdej części są 4 pięciostrzałowe serie. W pierwszej części na każdą serię zawodnik ma 150 s, w drugiej 20 s, a w trzeciej 10 s. Podobnie jak w przypadku pistoletu sportowego zawodnik strzela, gdy tarcza zwrócona jest w jego stronę lub świeci się zielone światło.
 • Pistolet dynamiczny (Pdn) (mężczyźni)
  Konkurencja polega na strzelaniu z pistoletów i rewolwerów centralnego zapłonu o kal. min. 9 mm do tarcz i celów metalowych rozstawionych na torze strzelnicy w sposób zgodny z przepisami konkurencji. Ustawienie, rozmieszczenie oraz liczba celów wymusza na zawodniku różne pozycje i postawy strzeleckie w różnych miejscach na torze oraz niezbędne przeładowania broni. Wynikiem zawodnika jest współczynnik otrzymany z podzielenia sumy zdobytych punktów na tarczach przez czas, jaki musiał poświęcić na ich trafienie. Konkurencja obejmuje, w zależności od rangi zawodów, od kilku do kilkunastu (i więcej) torów. Ustawione przebiegi (tory) mogą być, w zależności od liczby strzałów niezbędnych do ich ukończenia, krótkie – do 9 strzałów, średnie – 10–16 strzałów lub długie 17–32 strzałów. Zawodnicy podzieleni na grupy (niezależnie od klasy i kategorii) strzelają kolejno na poszczególnych torach. O wyniku w zawodach decyduje suma „ważonych” współczynników osiągniętych na poszczególnych torach.

3. Strzelba (strzelanie do rzutków)

 • Trap
  Konkurencja polega na strzelaniu ze strzelb śrutowych do rzutków o średnicy 110 mm, wysokości 25–26 mm i masie 105 g, wyrzucanych ze schronu w odległości 15 m od linii pięciu stanowisk strzeleckich. Do każdego rzutka mogą być oddane 2 strzały. Po oddaniu strzału do rzutka strzelec nr 1 musi być gotowy do przejścia na stanowisko nr 2, kiedy tylko strzelec na stanowisku nr 2 wystrzeli do swojego rzutka. Pozostali strzelcy w grupie muszą postępować tak samo, poruszając się od strony lewej do prawej. Konkurencja składa się u mężczyzn ze 125 rzutków, u kobiet ze 75 rzutków.
 • Skeet
  Konkurencja polega na strzelaniu ze strzelb śrutowych do rzutków wyrzucanych z dwóch budek. Do rzutka można oddać tylko jeden strzał. Pole do strzelania konkurencji skeet składa się z dwóch budek (wysokiej i niskiej) i ośmiu stanowisk strzeleckich rozmieszczonych na obwodzie wycinka okręgu o promieniu 19,2 m. Rzutki wyrzucane są pojedynczo z wysokiej i niskiej budki. Zawodnicy po oddaniu strzału przechodzą na kolejne stanowisko. Mężczyźni strzelają do 125 rzutków, natomiast kobiety do 75 rzutków.

Chcesz być na bieżąco?

Zapisz się do newslettera, a my przypomnimy Ci o zawodach klubowych oraz powiadomimy o najważniejszych aktualnościach.

Partnerzy

4SHOOTER
Alfa Charlie
OtoSushi
Top Gun
Strzelnica
Broń Janki
Samorząd Województwa Mazowieckiego
M. St. Warszawa
Legia Warszawa Sekcja Kolarska
Coca Cola
Sejfy
EASTPROD
Daisser