Zawody

Zawody

Patent Strzelecki

Patent strzelecki jest dokumentem potwierdzającym zdolność do uprawiania sportów o charakterze strzeleckim. Wydawany jest w 3 dyscyplinach: pistolet, karabin, strzelba.

Patent strzelecki uprawnia do:

 • uprawiania strzelectwa w dyscyplinie, w której został wydany,
 • ubiegania się o wydanie licencji zawodniczej PZSS,
 • ubiegania się o uzyskanie licencji sędziego strzelectwa sportowego,
 • ubiegania się o wydanie pozwolenia na broń do celów sportowych na podstawie przepisów o broni i amunicji.

Aby uzyskać patent strzelecki, należy:

 • ukończyć 18 rok życia,
 • być członkiem klubu sportowego, posiadającego licencję klubową PZSS przez co najmniej 3 miesiące,
 • zdać egzamin stwierdzający kwalifikacje niezbędne do uprawiania sportu strzeleckiego z wynikiem pozytywnym.
 • złożyć poprawnie wypełniony wniosek o nadanie patentu.

Egzamin na patent strzelecki
Składa się z części teoretycznej i praktycznej.

Koszt przystąpienia do egzaminu wynosi 400 zł ( niezależnie od liczby zdawanych dyscyplin).

Na egzaminie należy mieć ze sobą poprawnie wypełniony wniosek o nadanie patentu wraz z zaświadczeniem lekarza medycyny sportowej o stanie zdrowia umożliwiającym bezpieczne uprawianie strzelectwa sportowego.

Część teoretyczna jest przeprowadzana w formie testu składającego się z 10 pytań. Obejmuje sprawdzenie znajomości z zakresu:

 1. Obowiązującej ustawy o broni i amunicji oraz przepisów wydanych na jej podstawie,
 2. Zasad bezpieczeństwa przy posługiwaniu się bronią sportową,
 3. Regulaminów strzeleckich,
 4. Budowy, zasad działania i danych technicznych broni do celów sportowych,
 5. Znajomości przepisów kodeksu karnego dotyczących przestępstw związanych z bronią.

Część praktyczna jest przeprowadzana na strzelnicy. Osoba ubiegająca się o więcej niż jedną dyscyplinę musi zdać część praktyczną osobno dla każdej z nich. 

Część praktyczna obejmuje:

 1. Sprawdzenie przestrzegania regulaminu strzelnicy,
 2. Sprawdzenie umiejętności prawidłowego rozkładania i składania broni, ładowania amunicją i rozładowywania oraz zabezpieczania i odbezpieczania, a także postępowania w przypadku jej niesprawności,
 3. Sprawdzian strzelecki z użyciem wylosowanego rodzaju broni.

Zapraszamy do zapoznania się z instrukcją zapisu na patent strzelecki poprzez portal PZSSu 

Chcesz być na bieżąco?

Zapisz się do newslettera, a my przypomnimy Ci o zawodach klubowych oraz powiadomimy o najważniejszych aktualnościach.

Partnerzy

M. St. Warszawa
Alfa Charlie
OtoSushi
Top Gun
Strzelnica
Legia Warszawa Sekcja Kolarska
Coca Cola
Sejfy
EASTPROD
Garand
Vismag
Megraf